Lista electoral de ACE. Eleccións municipais 2011

A lista de ACE foi aprobada en asemblea aberta celebrada no mes de abril de 2011.


1. Mariano Abalo, traballador de Correos e concelleiro.
2. Xosé Manuel Pazos, profesor e concelleiro.
3. Maruchi Álvarez, sindicalista e concelleira.
4. Araceli Paz Novas. Nerga-O Hío, licenciada en Belas Artes.
5. Aquilino Blanco Prieto. Cangas, técnico informático.
6. Ánxela Vizoso Marcos.Vilariño-O Hío, socióloga.
7. Moncho Fernández. Traballador de banca.
8. Leticia Mariño, San Pedro-Darbo, contable.
9. Ricardo Prieto Devesa. Nazaret, traballador de banca.
10. Manuela Tilve. Cangas, traballadora sanidade.
11. Santiago Piñeiro Edreira. San Roque-Darbo, estudante de Historia.
12. María do Carme Mariño. San Pedro-Darbo, traballadora do fogar.
13. Tomás Hermelo. Aldán, técnico acuícola.
14. Iris Bouzón Corral. Darbo, estudante de Ciencias Ambientais.
15. Xesús A. Pérez Gallego. Balea-Darbo, navalleiro.
16. Isabel Suárez. Cangas, mestra.
17. Darío Portela Núnez. Balea-Darbo, licenciado en Filoloxía.
18. Laura Verde Curra. Coiro, técnica acuícola.
19. Ricardo Martínez Sampedro. Coiro, traballador área ambiental.
20. Concepción Pazó Rial. San Pedro-Darbo, traballadora do fogar.
21. Xesús Bermúdez. Aldán, músico.

Os suplentes son:
Manuel Ruibal (S-1)
María José Fernández (S-2)
Jesús Gallego (S-3)
Sofía Fernández (S-4)
María José Justo (S-5)